BAVINCK, HERMAN: Dutch Reformed; b. at Hoogeveen (35 m. s. of Groningen), Holland, Dec. 13, 1854. He was educated at the gymnasim of Zwolle, the theological seminary of the Reformed Church at Kampen, and the University of Leyden (D.D., 1880); he was then pastor at Franeker, Friesland (1881-82), and professor of dogmatic theology in the theological seminary at Kampen (1882-1903). Since 1903 he has been professor of dogmatics and apologetics at the Free university, Amsterdam. In theology he adheres to the principles of the Heidelberg Confession and the canons of the Synod of Dort. He has written De Ethiek van H. Zwingli (Kampen, 1880); De Wetensch der heilige Godgeleerdheid (1883); De Theologie van Prof. Dr. D. Chantepie de la Sausaye (Leyden, 1884); De Katholiciteit van Christendom en Kerk (Kampen, 1888); De algemeene Genade (1894); Gereformeerde Dogmatiek (4 vols., 1895-1901); Beginselen der Psychologie (1897); De Offerande des Lofs (The Hague, 1901); De Lebenheid des Geloofs (Kampen, 1901); Hedendaagsche Moraal (1902); Roeping en Wedergeboorte (1902); Godsdienst en Godgeleerdheid (Wageningen, 1902); Christelijke Wetenschap (Kampen, 1904); Christelijke Wereldbeschouwing (1904) ; Pædagogische Beginselen (1904); and Bilderdijk als Denker en Dichter (1906).